Logga in för att se dina beställningar

Varukorgen

Inga artiklar - 0 Kr
Inga produkter i varukorgen.

0

Ekonomi & Juridik


13 artiklar

Rutnät  Lista 

 • Aktieägaravtal och bolagsordning

  Aktieägaravtal och bolagsordning

  Aktieägaravtal och bolagsordning av Bert Lehrberg ISBN 978-91-982146-0-4 200 sidor. Inbunden. Ännu ej utkommen. Beräknas komma i tryck den 19 januari. Det här är en bok om hur rättsförhållandena mellan aktieägarna i ett aktiebolag regleras genom olika styrmedel, i första hand ...

  360 Kr
 • An introduction to the European convention on human rights

  An introduction to the European convention on human rights

  This book explains the origins, structure and functioning of the European Convention on Human Rights, and its position in the overall system of protection of human rights in Europe. It discusses and analyses the composition, functions and procedure of the Court of Human Rights.

  365 Kr
 • Avtalsrättens grundelement
 • Grundläggande immaterialrätt

  Grundläggande immaterialrätt

  Informationssamhället ställer upp nya spelregler för såväl ekonomisk som social utveckling. Det handlar om företeelser som digitalisering, nätverksbaserade kommunikationsformer och virtuella mötesplatser som ger upphov till nya marknadsstrukturer. Dessa är bidragande orsaker till att branscher som media, telekom och IT idag är viktiga tillväxtsektorer.

  395 Kr
 • Laga och rättvis rättegång : om bevisförbud i rättspraxis

  Laga och rättvis rättegång : om bevisförbud i rättspraxis

  Laga och rättvis rättegång handlar om en av rättsordningens viktigaste rättigheter. Utredning, lagföring och straff för brott ska vila på laga grund och får inte beslutas att ske utanför den gräns, som sätts av regler och principer i rä...

  375 Kr
 • Moderna betalningsformer
 • Panträtt i fast egendom

  Panträtt i fast egendom

  Fastighetspant är kreditmarknadens viktigaste säkerhet. Ämnet är därför betydelsefullt för stora grupper inom fastighets- och kreditbranscherna, men också av intresse på annat sätt. Det system för inteckning och pantsättning, som utvecklats i Sverige, sprids idag över världen.

  389 Kr
 • Rätten som gåta : en introduktion till rättsfilosofi

  Rätten som gåta : en introduktion till rättsfilosofi

  Bör brottslingar dömas till hårdare straff? Får lagstiftaren begränsa domarens arbete? I vilken grad får staten ingripa i medborgarnas privatliv? Bör vi tillämpa lagar även om de leder till orättvisor? Kan egentligen rättsliga regler leda till de mål som de är avsedda att leda till? Frågor av detta slag diskuteras flitigt i tidningar, radio och TV, och även de som arbetar med rättsliga frågor behöver då och då begrunda rättens uppgifter och funktioner.

  362 Kr
 • Samverkan – en utmaning : Lärdomar av KK-stiftelsens samverkansprogram

  Samverkan – en utmaning : Lärdomar av KK-stiftelsens samverkansprogram

  I rapporten presenteras resultat och analyser av KK-stiftelsens samverkansprogram företagsforskarskolor, forskarprofiler och expertkompetens, i vilka ca 2 miljarder kronor har satsats. En av de viktigaste lärdomarna är att det är svårt att åstadkomma varaktig samverkan mellan lärosäten och näringsliv, trots stora ansträngningar. De inblandade ...

  374 Kr
 • Standardavtalsrätt

  Standardavtalsrätt

  Standardavtalsrätt är en sedan länge välkänd och ofta använd lärobok i avtalsrätt med särskild inriktning på användningen av standardavtal och kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. Den behandlar både kommersiell avtalsrätt och konsumenträtt. Boken har fått en omfattande användning i det praktiska rättslivet, inte minst bland advokater och domare.

  399 Kr
 • Styrelsens faktabok : för framgångsrikt styrelsearbete

  Styrelsens faktabok : för framgångsrikt styrelsearbete

  Styrelsens Faktabok är en faktabok kring styrelsearbete där läsaren får kunskap om formalia, liksom tips om metoder och verktyg i styrelsearbetet. Vår förhoppning är att Styrelsens Faktabok bidrar till bättre styrelsearbete. Boken vänder sig särskilt till ägare, styrelseledamöter och företagsledningar ...

  368 Kr
 • Sveriges ekonomiska historia

  Sveriges ekonomiska historia

  Detta är historien om hur det svenska samhället har löst sina försörjningsproblem från omkring år 1000 och fram till i dag.

  369 Kr

13 artiklar

Rutnät  Lista